Peter Rosegger (31 de julho de 1843 - 26 de junho de 1918) foi um poeta austríaco.

Peter Rosegger
Peter Rosegger
Peter Rosegger
Wikipédia
Wikimedia Commons
Wikisource
Projeto Gutenberg


- Weisheit entspringt nicht so sehr aus dem Verstande, als aus dem Herzen.
- Schriften: Die Schriften des Waldschulmeisters. 23. Aufl‎ - Página 254, Peter Rosegger - Harleben, 1897