Johan August Strindberg (22 de janeiro de 1849 - 14 de maio de 1912), foi um pintor, escritor e dramaturgo sueco, autor de O Pelicano.

August Strindberg
August Strindberg
August Strindberg
Wikipédia
Wikimedia Commons
Wikisource
Projeto Gutenberg


  • "A posição do pai na família é ingrata: provedor de todos, inimigo de todos"
- Detta är faderns otacksamma ställning i familjen. Allas försörjare, allas fiende.
- Tjensteqvinnans son: En själs utvecklingshistoria, 1849-1867‎ - Página 10, August Strindberg - A. Bonnirs förlag, 1886