Andrzej Frycz Modrzewski

Andrzej Frycz Modrzewski (Andreas Fricius Modrevius) (1503-1572) foi um erudito polonês renascentista, humanista e teólogo, chamado de "o pai da democracia polonesa".

Andrzej Frycz Modrzewski
Andrzej Frycz Modrzewski
Andrzej Frycz Modrzewski
Wikipédia
Wikisource

- bez praw nie może być prawdziwej wolności.
- citado em "Historja literatury niepodleglej ṗolski (z wypisami)".‎ - Página 121, de Ignacy Chrzanowski - Editora Naklad Gebethnera i Wolffa1922 - 618 páginas